• เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออนไลน์ 7/24

  • 0086 17806116146

  • info@oppaircompressor.com

เครื่องอัดอากาศแบบสกรู OPPAIR เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้มากที่สุดในการผลิตทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ออปแพร์เครื่องอัดอากาศแบบสกรูเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้มากที่สุดในการผลิตภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่เป็น "แหล่งอากาศ" หลักที่จำเป็นสำหรับโรงงานทั่วไปเป็นหนึ่งในอุปกรณ์กำลังทางกลที่ใช้กันทั่วไปในหลายองค์กรโดยทั่วไปแล้ว เครื่องอัดอากาศถูกนำมาใช้ในทุกสาขาอาชีพดังนั้นการทำงานปกติของเครื่องอัดอากาศจึงเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยของเครื่องอัดอากาศ

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของ OPPAIR อย่างเคร่งครัดเครื่องอัดอากาศแบบสกรูและดำเนินการทดสอบและตรวจสอบเชิงป้องกันเป็นประจำ
เสริมสร้างการจัดการความปลอดภัยของเครื่องอัดอากาศแบบสกรู OPPAIRการใช้เครื่องอัดอากาศจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม
องค์กรควรบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องอัดอากาศแบบสกรู OPPAIR เป็นประจำ

2. จัดทำมาตรฐานและคัดแยกวัสดุการใช้งานต่างๆ และทำหน้าที่ในการยื่น OPPAIR ได้เป็นอย่างดีเครื่องอัดอากาศแบบสกรูบันทึกการตรวจสอบ บันทึกการบำรุงรักษารายวัน บันทึกการวินิจฉัยข้อผิดพลาด และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรควรจัดระเบียบและจัดเก็บไฟล์ และเก็บบันทึกและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับแผนการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ บันทึกการตรวจสอบรายวัน บันทึกการบำรุงรักษาตามปกติ และบันทึกการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
เจ้าหน้าที่บริหารอุปกรณ์ควรจัดทำบันทึกและควรบันทึกทุกสถานการณ์ (ความเสียหายและวิธีซ่อมแซม) ไว้ในไฟล์ทางเทคนิคของเครื่องอัดอากาศเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตและสะสมข้อมูลประวัติของอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการอุปกรณ์ควรปรับปรุงขั้นตอนและระบบมาตรฐานสำหรับการทำงานของเครื่องอัดอากาศอย่างจริงจัง และปรับปรุงระดับการจัดการสถานะการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศอย่างต่อเนื่อง
องค์กรควรจัดตั้งบุคลากรการจัดการอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศแบบสกรู OPPAIR ที่สอดคล้องกัน และผู้จัดการควรปรับปรุงและทำให้ระบบการจัดการอุปกรณ์สมบูรณ์แบบอย่างจริงจังเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องอัดอากาศสามารถเข้าถึงสถานะมาตรฐานของการทำงานในระยะยาวและมีเสถียรภาพ

ข่าว

ข่าว

4.จัดทำระบบป้ายแสดงสถานะการทำงานของ OPPAIRเครื่องอัดอากาศแบบสกรู.

เจ้าหน้าที่บริหารอุปกรณ์ขององค์กรควรจัดทำระบบป้ายแสดงสถานะการทำงานของเครื่องอัดอากาศและกำหนดสถานะอุปกรณ์ของเครื่องอัดอากาศที่ไซต์งานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเครื่องอัดอากาศที่รอการทำงาน การทำงาน การรอการบำรุงรักษา และ กำลังซ่อม
ในเวลาเดียวกัน ให้สร้างดัชนีพารามิเตอร์ลักษณะข้อมูลการบำรุงรักษาของอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศ ดัชนีความจุและดัชนีความแม่นยำของเครื่องอัดอากาศ ฯลฯ

ข่าว

5. กำหนดมาตรฐานการทำงานเพื่อการจัดการสถานะการบำรุงรักษาของ OPPAIRเครื่องอัดอากาศแบบสกรู.

รวมถึงขั้นตอนการทำงานของเครื่องอัดอากาศ ขั้นตอนการบำรุงรักษา ขั้นตอนการยกเครื่อง และขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบของรัฐ

6. กำหนดกฎและข้อบังคับการจัดการเครื่องอัดอากาศแบบสกรู OPPAIR และขั้นตอนการทำงาน
รวมถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัดอากาศ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การบำรุงรักษาตามแผน และระบบการจัดการอื่น ๆ

7. นำระบบการบำรุงรักษาของ OPPAIR ไปใช้อย่างเคร่งครัดเครื่องอัดอากาศแบบสกรู
การใช้เครื่องอัดอากาศอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล การใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล
ฝึกฝนระบบตรวจสอบเครื่องอัดอากาศแบบสกรู OPPAIR
ปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบและตรวจสอบรายวันของเครื่องอัดอากาศทั้งหมดที่ใช้งานอย่างเคร่งครัด ทำหน้าที่ได้ดีในการลงทะเบียนข้อมูล และเชี่ยวชาญข้อมูลสถานะทางเทคนิคของเครื่องอัดอากาศ
ทำงานได้ดีในระบบตรวจสอบลาดตระเวนจุดสำคัญและท่อของเครื่องอัดอากาศ รายงานความผิดปกติที่พบในการตรวจสอบอย่างทันท่วงที และดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามแผนที่วางไว้เพื่อควบคุมและลดการเกิดความล้มเหลว


เวลาโพสต์: 19 ส.ค.-2022